Fabryka Robotów

DOTACJE NA INNOWACJE

FabrykaRobotów.pl Sp. z o.o. zrealizowała projekt pn. „Fabryka Robotów – e-usługa umożliwiająca stworzenie osobistego robota o charakterze informacyjnym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1.

W wyniku projektu powstała innowacyjna e-usługa w postaci kompleksowego serwisu umożliwiającego użytkownikom szybkie i proste stworzenie osobistego robota jako aplikacji instalowanej na komputerze lub urządzeniach mobilnych. Osobisty robot będzie codziennie zbierać ważne informacje dla użytkownika i dostarczać je w dogodnym momencie, w przyjazny sposób. Projekt został zrealizowany w okresie 01.07.2011 – 30.06.2013.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od: biuro@fabrykarobotow.pl

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:
http://europa.eu/index_pl.htm, http://www.poig.gov.pl/, http://www.mrr.gov.pl/, http://www.mswia.gov.pl/, http://www.parp.gov.pl/index/main/

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO